Doelstellingen ouderraad

Afdrukken
Categorie: Ongecategoriseerd
Publicatiedatum Geschreven door Super User

DOELSTELLING
Voor ouders stopt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen niet aan de schoolpoort.  De school heeft zeker een grote verantwoordelijkheid in de opvoeding van hun leerlingen.De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van  een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.  Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de het schoolbestuur, directie en leerkrachten.  Een open en democratische samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie verzekert een gunstig schoolklimaat voor de leerlingen.  Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken maar nooit in de geschiedenis hebben ouders hun kinderen alleen opgevoed.  Opvoeden doen we in netwerken in een samenleving met ieder een eigen verantwoordelijkheid. 

WAAROM EEN OUDERRAAD ?
De meesten kennen de ouderraad via de feestelijkheden. De ouderraad probeert echter veel meer te zijn dan uitsluitend een feestcomité.
De ouderraad vormt een brug tussen de ouders en de school met als uiteindelijke doel Uw kind de mogelijkheid te geven zich in de best mogelijke omstandigheden te ontwikkelen. De ouderraad wil bovendien de ouders hierbij helpen door hen regelmatig te informeren en door als spreekbuis op te treden voor opvattingen en vragen die verband houden met de opvoeding van kinderen of onderwerpen die hiermee verband houden. Natuurlijk dient de ouderraad er ook voor om centjes in het laatje te krijgen. Door het organiseren van allerlei evenementen trachten wij de school materialistisch te verfraaien en verbeteren.


HOE WERKT DE OUDERRAAD ?
Op onze vergaderingen worden allerlei onderwerpen die verband houden met de school, de kinderen en de ouders besproken en behandeld. We vernemen wat er allemaal leeft op school en we wisselen van gedachten.  We bespreken de activiteiten die we organiseren en stellen er eventueel werkgroepjes voor samen (al dan niet in samenwerking met andere organisaties).  Verschillende schoolprojecten worden door de ouderraad financieel gesteund Bij activiteiten van de school gebeurt het meermaals dat de ouderraad aangesproken wordt om een helpende hand toe te steken.Op regelmatige tijdstippen is er een overleg met de leerkrachten en de Directie gepland.

Leden ouderraad

Alle ouders, die kind(eren) hebben op onze school, kunnen lid worden van de ouderraad. Bij het begin van elk schooljaar ontvangt elke ouder een brief van de ouderraad om zijn deelname aan de ouderraad kan kenbaar maken. Om elke klas te vertegenwoordigen, opteren we voor minstens één ouder uit elke klas. Dus als je ook meer betrokken wil worden bij het schoolgebeuren van je kind(eren) en/of je mening, ervaring of vragen met ons wil delen, zullen wij je met open armen ontvangen, want een goede school heeft "betrokken" ouders nodig.

Dagelijks bestuur

Binnen de ouderraad worden er elk jaar 4 personen verkozen tot het dagelijks bestuur. ( de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester) De taak van dit groepje bestaat er vooral uit om de vergaderingen (van de voltallige ouderraad) voor te bereiden, het beheer van de rekeningen, de algemene coördinatie van de groep.

Werkgroepen

Voor sommige projecten werken we met werkgroepen.  Dit houdt in dat een klein aantal ouders zich een tijd lang buigt over een bepaalt project en dat zij dit in groep uitwerken.  Later wordt er verslag gegeven op de ouderraad.

Helpende handen :  af en toe mee de handen mee uit de mouwen steken :

Bij onze activiteiten of uitwerking van de projecten kunnen we af en toe wel wat praktische hulp gebruiken. Indien  je graag komt helpen bij één of andere activiteit, laat je het ons maar weten. We hebben meestal handen te kort.  Dit kunnen zowel wat de voorbereidingen betreft en/of de dag zelf.  Alle helpende handen zijn meer dan welkom. laat maar horen waar jij goed in bent!!


DE OUDERRAAD, VOOR U MAAR VOORAL MET U !


De ouderraad kan slechts overleven als er steeds voldoende ouders zijn die bereid zijn “ de ouder te zijn voor ALLE kinderen van deze school “, ouders die bereid zijn nieuwe ideeën naar voor te brengen, ouders die bereid zijn hun steentje bij te dragen bij het scheppen van een fantastische omgeving voor de kinderen van deze school.  Als deel van een jong en enthousiast team kan je mee zorgen voor een gezonde en gestructureerde omgeving waarin je zoon en/of dochter tot volledige ontbolstering kan komen.  Via het uitwisselen en bespreken van ideeën en gedachten proberen we de school zo optimaal mogelijk te laten functioneren en nieuwe impulsen te geven.Heeft U vragen over de werking van de ouderraad of over andere onderwerpen die de hele school aanbelangen, voelt U zich geroepen om ook deel uit te maken van de ouderraad, Wil jij graag bij een toffe groep ouders horen, die naast werken, ook plezier weet te maken, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Hoe meer (sch) ouders we onder dit project zetten,Hoe meer kans op slagen.

Jeffrey Jennen