Sportpagina

Afdrukken
Categorie: Ongecategoriseerd
Publicatiedatum Geschreven door Super User

SPORT BEWEEGT JE SCHOOL!

De kinderen van het zesde leerjaar hebben door stemming een nieuwe leerlingensportraad 2015-2016, gekozen.

De kinderen van deze raad stellen een sportplan op. Dit sportplan bevat allerlei geplande activiteiten(kleuteranimatie, scheidsrechteren tijdens wedstrijden, aanleren van dansjes en spelen, het maken van sportposters enz…)

Al de leerlingen van het zesde leerjaar staan in voor de begeleiding van de activiteiten naar hun keuze.

 

Sport beweegt je school!
Onze sportraad wordt ook gesteund door creatief talent.
Kinderen uit verschillende klassen namen deel aan een tekenwedstrijd met als thema "Sport beweegt je school".
Ook op deze manier proberen we de kinderen duidelijk te maken dat sporten heel belangrijk is!

Meer foto’s van allerlei activiteiten in verband met sport vind je hoger vermeld op de site van de school.

Sportpagina 2015-1016.

Dit jaar starten we met een nieuw sportactieplan in samenwerking met het SVS en Bloso: “Sport beweegt je school”. Het vorige actieplan: “Sport beweegt je school” is afgerond. Onze school ontving hiervoor een laureaattitel en spelmateriaal.

Met het actieplan: “Sport beweegt je school” willen SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) en Bloso:

-scholen stimuleren om een bewegingsstimulerend aanbod te realiseren zodat jongeren ondermeer de gezondheidsnorm (60 minuten bewegen per dag) zo maximaal mogelijk kunnen behalen op school.

-scholen stimuleren om een sportieve dynamiek te creëren. Een dynamiek die kinderen en jongeren aanzet om een gezonde en fitte en sportieve levensstijl te verwerven en/of te behouden en om zo onder meer de sprong te maken van schoolsport naar clubsport.

Sport en beleid.

Samen met het sportactieplan loopt ook het jaarthema van onze school: “Sport.” Een werkgroep leerkrachten zet allerlei acties op touw om bewegen te stimuleren.

Het bewegings- en sportbeleid- als onderdeel van het gezondheidsbeleid en het opvoedingsproject van de school heeft aandacht voor het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van alle leerlingen en van het schoolteam.

Aanbod *.

Een bewegings - en sportprogramma op school richt zich tot alle leerlingen en voorziet in de uitbouw van een bewegingsrijke omgeving binnen de verschillende momenten van de schooldag in de klas en op school: voor, tijdens, tussen en na de lessen.

Het stimuleren van actieve verplaatsingen, het sportief invullen van vrije momenten, het stimuleren en aanbieden van spel- en sportactiviteiten tijdens de speeltijden en/of de middagpauze en naschoolse spel- en sportinitiatieven op woensdagnamiddag dragen hiertoe bij.

Focus.

Zoveel mogelijk jongeren kansen geven, is een belangrijk uitgangspunt in het schoolgebeuren en het heeft een belangrijke sleutelfunctie binnen de bouwsteen “Focus”.

Met de focussen: “Fit- Fair- Fun for all” leggen we het accent op de waarden die je als school centraal kan stellen bij bewegings- en sportactiviteiten.

Met de focus “Fit” hebben we aandacht voor de fysieke fitheid van de leerlingen. Enerzijds door een bewegingsstimulerend aanbod te realiseren om de gezondheidsnorm(60 min bewegen per dag) zo maximaal mogelijk te behalen tijdens een schooldag. Anderzijds door een geïntegreerde aanpak aan te bieden van gezonde voeding en beweging tijdens de diverse momenten en activiteiten.

Met de focus”Fair” richten we ons op de eerste plaats op de waarde “fair play”. Naast het “zich houden aan de voorgeschreven regels” wordt er in fair play ook aandacht besteed aan de persoonlijke verantwoordelijkheden zoals respect voor elkaar, persoonlijke zelfbeheersing, anderen de kans geven om mee te doen, zorg voor persoonlijke gezondheid en die van anderen, eerlijkheid om een zo goed mogelijk resultaat te behalen,…

Ja, het mag ook nog fun zijn! Met de nadruk op plezierbeleving tijdens het bewegen en sporten. Dit staat centraal in de focus”Fun For All”.

Door te bewegen en te sporten voelt men zich beter in zijn vel, verbetert het zelfbeeld en het sociaal functioneren, kunnen jongeren zich beter concentreren waardoor schoolprestaties verhogen. Bewegen en sporten werkt dus preventief en zorgt voor een vrolijker, energieker gevoel en meer zelfvertrouwen. “Fun for all” heeft ook aandacht voor alle jongeren, voor kansgroepen, getalenteerden en minder getalenteerden en motorisch zwakkeren, voor lage participatiedrempels, diversiteit, veilig en positief bewegen en sporten,…

KORTOM: IN DE   SCHOOLSPORT GAAT HET ER NIET OM WIE DE BESTE IS MAAR HET GAAT ER WEL OM DAT   IEDEREEN BEWEEGT EN DAAR PLEZIER IN HEEFT!!