Eerste schooldag: tweede tot en met zesde leerjaar