Mededelingen september 2018

Afdrukken
Categorie: Ongecategoriseerd
Publicatiedatum Geschreven door Super User

Een nieuw schooljaar 2018-2019

We wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten een fijn en leerrijk schooljaar.

Bewegingsopvoeding

We hebben dit jaar de mogelijkheid om met een vast rooster te werken voor bewegingsopvoeding.

Dus voor het hele jaar telt de volgende verdeling:

- dinsdag: 3 – 4 – 5 – 6

- woensdag: 1 – 2 – 6 – 5

- donderdag: 3 – 4 – 1 – 2

Zwemmen

Voor het zwemmen gebruiken we dit schooljaar een andere regeling.

De eerste maandag dat we gaan zwemmen zal maandag 17 september zijn.

De verdeling laten we weten in de loop van deze maand.

Vanaf het tweede trimester zullen ook de vijfjarige kleuters mee gaan zwemmen. Zij zullen dan aansluiten bij de leerlingen van het eerste en het vijfde leerjaar.

Kleuterturnen

Elke maandagvoormiddag, donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag.

Ook deze verdeling wordt in de loop van deze maand meegedeeld.

 

Klassikale ouderavond

Naar jaarlijkse traditie worden in de maand september de klassikale ouderavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden wordt de werking van de school toegelicht.

Ook zullen de leerkrachten de jaarplanning voor hun klas overlopen. Nadien kunnen er uiteraard vragen gesteld worden. De aanwezigheid van de ouders op deze avonden is warm aanbevolen.

Jullie zijn welkom om 19u30 op de respectievelijke data:

- kleuterklassen: maandag, 24 september 2018

- eerste leerjaar: dinsdag, 11 september 2018

- tweede leerjaar: dinsdag, 11 september 2018

- derde leerjaar: dinsdag, 11 september 2018

- vierde leerjaar: donderdag, 13 september 2018

- vijfde leerjaar: donderdag, 13 september 2018

- zesde leerjaar: donderdag, 13 september 2018

Dag op wieltjes (voor de leerlingen van de lagere school)

We organiseren elke eerste woensdag van de maand ‘een dag op wieltjes’.

Concreet wil dit zeggen dat de leerlingen iets mogen meebrengen op wieltjes om tijdens de speeltijd mee te spelen.

We denken aan rolschaatsen, rollerskates, een step, een skateboard, …

Wel willen we vragen dat de leerlingen die wensen deel te nemen aan deze activiteit, voorzien zijn van pols- en kniebescherming.

We wensen onze leerlingen veel “wieltjes”-plezier toe.

 

Bewegingsopvoeding (voor de lagere school)

Tijdens de les bewegingsopvoeding dragen de kinderen een T-shirt met het logo van de school en een zelf te kopen donkerblauw broekje.

Dit alles wordt in een stevige turnzak gestoken samen met (indien mogelijk) 2 paar pantoffels: één paar voor binnen en één paar voor buiten.

De kledij + schoenen zijn gemerkt met de naam van de kinderen.

Liefst geen turnzakken met lange koorden.

Zwemmen

De kinderen brengen een badpak of zwembroek, 2 gewone herkenbare handdoeken en een kam mee. Liefst die dag gemakkelijke kledij dragen.

Al het zwemgerief wordt in een zwemtas gestoken, voorzien van de naam van de leerling.

Verlof

Woensdag  17.10: pedagogische studiedag

Activiteiten

Maandag    03.09: start nieuw schooljaar

Week van 17/9: verkiezing leerlingensportraad

Week van 17/9: anti pestweek

Woensdag  19.09: dag van de sportclub. De leerlingen mogen in de outfit van hun sport(club) naar de school komen.

Vrijdag         21.09: 6de leerjaar voormiddag fietsexamen

Vrijdag         21.09: strapdag

Vrijdag         28.09: gemeentelijke scholenveldloop. Atletiekstadion De Veen, Heusden-Zolder. Info volgt

 

Samenstelling van het leerkrachtenteam

1ste kleuterklas: juffrouw Rita en juffrouw Jessica

2de kleuterklas: juffrouw Nadine en juffrouw Jessica

3de kleuterklas: juffrouw Nicole

kleuterturnen: juffrouw Ebru

kinderverzorgster: juffrouw Ria

ondersteuning bij de kleuters: juffrouw Nadine

1ste leerjaar: meester Koen en juffrouw Hilde A.

2de leerjaar: juffrouw Daphné en juffrouw Hilde A.

3de leerjaar: juffrouw Hilde K.

4de leerjaar: meester Steven

5de leerjaar: juffrouw Annick

6de leerjaar: juffrouw Myriam en juffrouw Romina

zorgcoördinator: juffrouw Hilde A.

bewegingsopvoeding: juffrouw Marie-Paule

directeur: meester Peter

administratie: Margie

 

De lesuren

Maandag tot vrijdag: 8u45 – 12u20 en 13u20 – 15u15

Op woensdag eindigen de lessen om 12u20.

We willen benadrukken dat alle leerlingen, ook de kleuters op tijd aanwezig moeten zijn.

Milieuzorg op school

We gebruiken op school brooddozen, koekjesdozen en drinkbussen.

Papiertjes rond de koekjes laten we thuis.

Mogen we vriendelijk vragen om alles te voorzien van de naam van je kind.

Er wordt op onze school enkel water gedronken!

Toezichten tijdens de speeltijden

’s Morgens wordt er toezicht gehouden vanaf 8u30. De leerlingen die vroeger naar school komen, moeten naar de voorschoolse opvang in Boekt.

’s Avonds worden de kinderen na de school onmiddellijk afgehaald aan de school. De kinderen die niet tijdig afgehaald worden, worden sowieso ingeschreven in de opvang.

Met de verantwoordelijken van de buitenschoolse opvang (IBO ’t Klimopke) werden de volgende afspraken gemaakt:

-     ’s Morgens verandert er in principe niets. De bus zal tijdig aanwezig zijn op school.

-     Na de school zal er op onze school opvang georganiseerd worden tot 16u. De kinderen die om 16u nog niet zijn afgehaald, worden naar de opvanglocatie in Boekt gebracht. Dus na 16u worden de kinderen in Boekt afgehaald.

Het is belangrijk om te weten dat alle kinderen die om 15u30 nog niet zijn afgehaald, ingeschreven worden in de opvang. De ouders van deze kinderen zullen dus op het einde van de maand een factuur voor de opvang krijgen, ook al worden ze vóór 16u afgehaald aan de school.

Dus: de kinderen tijdig afhalen is de boodschap.

-     Doordat het aantal kinderen die opvang nodig hebben op woensdagnamiddag groeit, zal er op woensdagnamiddag een tweede locatie worden geopend. De kinderen van onze school die dan opvang nodig hebben, zullen naar de opvanglocatie in Heusden gebracht worden. Ze zullen hier reeds om 12u25 vertrekken. Het zal dus erg belangrijk zijn om op woensdagmiddag de kinderen tijdig af te halen indien ze niet naar de opvang moeten.

Voor de ouders van de kleuters

Gelieve mee te brengen:

  • 1° kleuterklas:
  • 2° kleuterklas:
    • 3° kleuterklas:

1 doos papieren zakdoekjes, 1 keukenrol, eventueel natte doekjes

2 foto’s van je kleuter, 1 kussen, 1 doos papieren zakdoekjes, 1 keukenrol, eventueel natte doekjes

      2 foto’s van je kleuter, 1 doos papieren zakdoekjes, 1 keukenrol, 1 kussen

Alles wordt voorzien van naam en klas.

Mogen we verder nog vragen om geen koeken met chocolade mee te geven aan jullie kleuters. Ook willen we vragen om de kledij van de school die gebruikt wordt indien er een ‘ongelukje’ gebeurd is, uitgewassen terug aan de kleuterjuf te bezorgen.

Tutti Frutti

Een nieuw project van ‘Tutti Frutti’ wordt aangevraagd. Het project begint sowieso pas in oktober.

Nieuwe school- verjaardagskalender

Op initiatief van de ouderraad zullen we ook dit jaar weer een kalender kunnen aanbieden.

De foto’s voor deze kalender worden op woensdag, 5 september 2018 getrokken.

Veiligheid in en rond de school

Omwille van de veiligheid van de kinderen (en van iedereen) willen nog even de aandacht vestigen op volgende punten.

1. De poort van de lagere school zal gesloten blijven.

We hebben dus nog maar één toegang tot het domein van de school: namelijk de poort van de kleuterschool.

2. De leerlingen van het eerste leerjaar worden ook dit schooljaar door de ouders (of een verantwoordelijke door de ouders aangeduid) afgehaald aan de ingang van de kleuterschool (zoals ook de kleuters worden afgehaald).

Dit geldt uiteraard niet voor de kinderen van het eerste leerjaar die ’s middags op school blijven eten of ’s avonds naar de opvang moeten.

3. De leerlingen van 2 tot en met 6 die van school rechtstreeks naar huis gaan, verzamelen op de speelplaats van de lagere school. Onder begeleiding van de leerkrachten worden ze vervolgens naar de fietsenrek, respectievelijk naar de poort van de kleuterschool gebracht.

Op teken van een verantwoordelijke leerkracht mogen deze leerlingen in groep vertrekken. De kinderen die met de fiets naar huis gaan, worden rechtstreeks naar de rotonde begeleid. Dit geldt ook voor de voetgangers die alleen naar huis gaan.

4. Na het parkeren is het de bedoeling dat alle voetgangers (dus van je auto tot aan de school) over de buitenste stroken met steentjes naar de school wandelen. De weg kan je oversteken aan het zebrapad. Zodoende kan de middenweg tussen de 2 parkeerstroken, enkel gebruikt worden voor autoverkeer. ’s Middags en ’s avonds wordt dezelfde weg genomen in tegengestelde richting.

Gelieve dit ook te melden aan grootouders, tantes, nonkels, …

Om chaos voor de poort te vermijden vragen we met aandrang dat de ouders van 2, 3, 4, 5 en 6 op de parking wachten op hun kinderen, dus achter de witte paaltjes (richting rotonde).

We hopen door deze maatregelen de veiligheid in en rond de school te verhogen. Ook denken we zo een beter overzicht te kunnen behouden over de kinderen die wel of niet werden afgehaald.

5. Voor de veiligheid van de kleuters willen we vragen om de buitendeuren dicht te doen ’s morgens. Als je merkt dat de deur openstaat mag je deze dicht doen.

Wij danken jullie voor jullie begrip!

In de loop van volgende week zullen er nog extra mededelingen volgen

 

WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJN SCHOOLJAAR TOE

Friday the 12th - Free Joomla Template. Custom text here
Copyright -

©